bocianu.atari.pl

BLIBS

Data wydania:2.07.2018

Pobierz: https://gitlab.com/bocianu/blibs/-/archive/master/blibs-master.zip

Kod źródłowy: https://gitlab.com/bocianu/blibs

Dokumentacja: https://bocianu.gitlab.io/blibs/


Biblioteki BLIBS, są uniwersalnym narzędziem ułatwiającym programowanie wielu zadań specyficznych dla ośmiobitowych komputerów Atari w języku Mad-Pascal.

Projekt powstał jako efekt uboczny moich innych projektów i jest trochę wynikiem mojego własnego lenistwa. Zauważyłem, ze wiele z funkcji i procedur piszę po raz kolejny w swoim kolejnym projekcie, albo przeszukuje stare programy pamiętając, ze przecież gdzieś już to robiłem i po cholerę mam to pisać jeszcze raz. Więc usiadłem i powybierałem powtarzający się kod, uporządkowałem i powsadzałem do bibliotek. Biblioteki co jakiś czas aktualizuję o nowe funkcje, usuwam jakieś drobne błędy, albo dodaję przykłady, więc warto korzystać zawsze z najnowszej wersji. Od Mad-Pascala 1.5.7 blibsy są częścią jego dystrybucji, jednak najnowszą wersję znajdziesz zawsze na moim Gitlabie.

Historia Wersji: https://gitlab.com/bocianu/blibs/raw/master/CHANGELOG

Dokumentacja do bibliotek jest automatycznie generowana przy pomocy narzędzia pasdoc i znajduje się pod adresem https://bocianu.gitlab.io/blibs/

KOMPONENTY SKŁADOWE BLIBS

Nazwa Opis Dokumentacja
b_crt Zestaw funkcji umożliwiających obsługę operacji wejściowych z klawiatury oraz wyprowadzania tekstu na ekran, bez użycia procedur systemowych ATARI OS. Zawiera także przydatne stałe i rejestry sprzętowe. [link]
b_dl Zestaw procedur i stałych, ułatwiający tworzenie i modyfikowanie list displejowych dla procesora ANTIC. [link]
b_pmg Zestaw procedur oraz definicje rejestrów i stałych, ułatwiający tworzenie i manipulowanie sprzętowymi duszkami - grafiką graczy i pocisków. [link]
b_system Zestaw procedur i stałych, ułatwiający operacje 'systemowe', specyficzne dla ośmiobitowego Atari. [link]
b_utils Zestaw procedur narzędziowych, ułatwiających często wykonywane operacje. [link]
b_xbios Adaptacja asemblerowej biblioteki dla xBiosa, umożliwiająca operacje dyskowe, bez potrzeby posiadania OS ani DOS. [link]
fn_sio Zestaw procedur umożliwiających komunikację poprzez interfejs SIO z urządzeniem #FujiNet. [link]
fn_tcp Interfejs do komunikacji sieciowej (TCP) z wykorzystaniem urządzenia #FujiNet. [link]
sio Definicje struktur i stałych pomocnych w komunikacji poprzez SIO, z wykorzytaniem procedur ATARI OS [link]


Instrukcja instalacji:

 • dla głąbów

  Wrzuć potrzebne pliki .pas do katalogu ze swoim projektem.

 • dla leniwych użytkowników

  Wrzuć potrzebne pliki .pas do folderu 'lib' w katalogu kompilatora Mad-Pascal.

 • dla zaawansowanych użytkowników

  Na początku swego programu dodaj następujący kod:

  {$LIBRARYPATH ./sciezka/do/katalogu/blibs}
 • dla arcymagów

  Utwórz dowiązania symboliczne wszystkich plików *.pas biblioteki blibs, w katalogu 'lib' kompilatora Mad-Pascal.


Instrukcja użycia

O ile poprawnie zainstalowałeś blibsy, to aby ich użyć wystarczy skorzystać z klauzuli uses:

program twoj_program;
uses atari, b_crt, b_system, b_utils;
begin
  // kod Twojego programu
end.


Przykłady użycia

W repozytorium, wraz z moimi bibliotekami znajdziesz także wiele przykładów użycia moich bibliotek, w katalogu examples.