bocianu.atari.pl

Aktualizacja bibliotek BLIBS - #FujiNet

Data:22.06.2020

Do zestawu moich bibliotek dla Mad-Pascala zwanych BLIBS, dodałem trzy nowe komponenty o dpowiedzialne za komunikację sieciową poprzez interfejs #FujiNet:

Nazwa Opis Dokumentacja
sio Definicje struktur i stałych pomocnych w komunikacji poprzez SIO, z wykorzytaniem procedur ATARI OS [link]
fn_sio Zestaw procedur umożliwiających komunikację poprzez interfejs SIO z urządzeniem #FujiNet. [link]
fn_tcp Interfejs do komunikacji sieciowej (TCP) z wykorzystaniem urządzenia #FujiNet. [link]

Dodałem też kilka przykładów wykorzystania nowych bibliotek do komunikacji sieciowej -> klik!

Dokładniejszy opis wszystkich bibliotek z pakietu BLIBS znajdziecie tutaj.