bocianu.atari.pl

Narzędzia

Zebrałem tutaj różnego rodzaju programy narzędziowe związane lub przeznaczone dla małego Atari, które napisałem, a które mogą się przydać także Tobie.

CutAs

Otwórz: https://bocianu.gitlab.io/cutas/

Proste narzędzie do operacji na plikach binarnych i eksportu do postaci tekstowej, działające w przeglądarce.

więcej >>

MadStrap

Pobierz: https://gitlab.com/bocianu/madstrap/-/archive/master/madstrap-master.zip

Szablon startowy projektu dla języka Mad-Pascal. Pobierz, odkomentuj potrzebne opcje i działaj!

więcej >>

BLIBS

Pobierz: https://gitlab.com/bocianu/blibs/-/archive/master/blibs-master.zip

Zestaw bibliotek dla języka Mad-Pascal, ułatwiający programowanie 8 bitowego Atari. Od wersji 1.5.7 Mad-Pascala jest częścią jego dystrybucji.

więcej >>

pasdoc

Pobierz: https://gitlab.com/bocianu/pasdoc/-/archive/master/pasdoc-master.zip

Narzędzie służące do automatycznego generowania dokumentacji, na podstawie komentarzy zawartych w kodzie źródłowym dla języka Pascal.

więcej >>

Pac Mad Editor

Otwórz: http://mimuma.pl/PacMadEditor/

Edytor poziomów do gry Pac Mad. Napisany na potrzeby tworzenia gry, udostępniony dla zabawy.

więcej >>

asm2rle.py

Pobierz: asm2rle.zip

Prosty kompresor danych zapisanych plikach asm, pakujący przy użyciu algorytmu RLE. Napisany w pythonie.

więcej >>

convert.py

Pobierz: convert.zip

Prosty konwerter polskich znaków diakrytycznych z UTF-8 do ATASCII, napisany w pythonie.

więcej >>

Sprite Editor XL

Otwórz: http://mimuma.pl/SpriteEditorXL/

Bitmapowy edytor umożliwiający przygotowanie ikon i grafik, oraz ich eksport bezpośrednio do postaci kodu źródłowego.
Działa w przeglądarce.

więcej >>