bocianu.atari.pl

MadStrap

Data wydania:10.12.2018

Pobierz: https://gitlab.com/bocianu/madstrap/-/archive/master/madstrap-master.zip

Kod źródłowy: https://gitlab.com/bocianu/madstrap


MadStrap to startowy szablon projektu, który został przeze mnie zaprojektowany, aby przyśpieszyć proces prototypowania nowego, świetnego pomysłu. Kopiuję szablon do nowego katalogu, zmieniam odpowiednio nazwę, odkomentowuję potrzebne funkcje i mogę szybciej zająć się moim właściwym pomysłem.

Szablon udostępnia zestaw wielu predefiniowanych ułatwień i opcji:

  • stałe predefiniowane w osobnym pliku (const.inc)
  • definicje typów w osobnym pliku (types.inc)
  • zdefiniowane ładowanie zewnętrzych zasobów (RMT, ASM, stringi)
  • zdefiniowana ścieżka do bibliotek dodatkowych (blibs jako opcja domyślna)
  • opcjonalne ładowanie dodatkowych zestawów znaków
  • opcjonalna lista displejowa w osobnym pliku (dlist.asm)
  • opcjonalna procedura obsługi przerwania pionowego
  • opcjonalna procedura obsługi przerwania DLI
  • procedury przerwań w osobnym pliku (interrupts.inc)

widok edytora